Giấy chứng nhận / Bằng sáng chế

Chứng chỉ đánh giá nhà cung cấp - Do BV cấp

Chứng chỉ ISO9001

Chứng chỉ đánh giá nhà cung cấp - Do SGS cấp

Giải thưởng Top Show- Thợ thủ công xuất sắc

Giải ba của TOP SHOW

Chứng chỉ đánh giá nhà cung cấp - Do TUA cấp

Giải thưởng nhà cung cấp tốt nhất

Giấy chứng nhận đăng ký - Nhãn hiệu giao dịch

Giấy chứng nhận đăng ký - Nhãn hiệu giao dịch

Nhà cung cấp vàng sản xuất tại Trung Quốc

Cửa hàng!Giấy chứng nhận thành viên

Cửa hàng!Giấy chứng nhận thành viên

Giấy chứng nhận nhà cung cấp đã được xác minh của Alibaba

Giấy chứng nhận nhà cung cấp được đánh giá của Alibaba

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia

Chứng nhận & Hình ảnh - Bằng sáng chế

Chứng nhận & Hình ảnh - Bằng sáng chế